Osłonka suplement diety

Menu

 

 

Dlaczego jelita to nasz drugi mózg?

Ludzki organizm jest skomplikowanym tworem różnych połączeń. Czy nasz mózg jest w jakiś sposób zintegrowany bezpośrednio z jelitami? Przecież ich funkcje diametralnie się od siebie różnią. Zapraszamy do artykułu, w którym pokazujemy dowody na to, że te narządy są nierozerwalnie ze sobą związane.

 

Komunikacja mózgu z jelitami.

Oczywiste jest, że w jelitach zachodzi proces trawienia i wchłaniania pokarmów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jelita mają złożony system połączeń z naszym mózgiem, przez co stan jelit może oddziaływać na nasz nastrój a stan naszego układu nerwowego może wpływać na funkcjonowanie jelit.

Między naszymi jelitami a mózgiem istnieje ścisły związek – jest to dwukierunkowa droga komunikacji zwana osią jelito-mózg. Odgrywa ona kluczową rolę w regulacji miedzy innymi fizjologicznych funkcji jelit, ich perystaltyki ale i w prawidłowej pracy układu nerwowego.

Mózg komunikuje się z jelitami poprzez m.in. autonomiczny układ nerwowy - nerw błędny oraz hormony wytwarzane przez przysadkę, podwzgórze i nadnercza.

 

Czy wiesz, że bakterie jelitowe wpływają na funkcjonowanie mózgu?

W ostatnich latach podkreśla się rolę mikrobioty jelitowej w prawidłowym funkcjonowaniu osi jelito-mozg. Okazuje się bowiem, że bakterie jelitowe pomagają utrzymać dwukierunkowy kontakt między jelitami a mózgiem. Wytwarzają substancje, które mogą modulować stężenia hormonów i modyfikować funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

 

Przyczyny i skutki zaburzeń osi jelito-mózg.

Czynniki zaburzające skład mikrobioty jelit takie jak np. dieta, leki czy stres mogą rozregulowywać funkcjonowanie osi jelito-mózg. W konsekwencji może to prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, zarówno ze strony przewodu pokarmowego jak i układu nerwowego.

Stwierdzono, że może istnieć związek pomiędzy funkcjonowaniem osi jelito-mózg a chorobami takimi jak: zaburzenia nastroju, depresja, zespół jelita nadwrażliwego czy choroba refluksowa przełyku.

 

OŚ JELITO-MÓZG

 

Montiel-Castro A.J. et al, The microbiota-gut-brain axis: Neurobehavioral correlates, health and sociality, „Frontiers in Integrative Neuroscience”, 7 (70), 2013, DOI: 10.3389/fnint.2013.00070, PMID: 24109440 24109440, PMCID: PMC3791857.
Filaretova L., Bagaeva T., The Realization of the Brain-Gut Interactions with Corticotropin-Releasing Factor and Glucocorticoids, „Current Neuropharmacology”, 14 (8), 2016, s. 876–881, DOI: 10.2174/1570159X14666160614094234, PMID: 27306034, PMCID: PMC5333583.
Konturek P. C., Brzozowski T.,. Konturek S. J, Stress and the gut: pathophysiology, clinical consequences, diagnostic approach and treatment options, Journal of Physiology and Pharmacology 2011, 62,6, 591-599.
Marilia Carabotti i inni, The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems, „Annals of Gastroenterology: Quarterly Publication of the Hellenic Society of Gastroenterology”, 28 (2), 2015, s. 203–209, PMID: 25830558, PMCID: PMC4367209.
John F. Cryan, Timothy G. Dinan, Mind-altering microorganisms: The impact of the gut microbiota on brain and behaviour, „Nature Reviews Neuroscience”, 13 (10), 2012, s. 701–712, DOI: 10.1038/nrn3346, PMID: 22968153.
Konturek P. C., Brzozowski T.,. Konturek S. J, Stress and the gut: pathophysiology, clinical consequences, diagnostic approach and treatment options, Journal of Physiology and Pharmacology 2011, 62,6, 591-599