Osłonka suplement diety

Menu

 

Co to znaczy CRYO-PROTECTION?

 

Produkt Osłonka C max innowacyjna formuła Cryo protection | Osłonka

 

Efekt zastosowania probiotyków zależy przede wszystkim od odpowiedniego szczepu bakterii1.

Osłonka zawiera bakterie przebadane klinicznie Floraactive Lacto GG | Osłonka

Osłonka zawiera bakterie przebadane klinicznie2

Strzałka wskazująca w dół | Osłonka

Działanie probiotyków, zależne jest również od przeżywalności tych bakterii3

Innowacyjna formuła Cryo protection Biocare Copenhagen | Osłonka

To właśnie technologia CRYO-PROTECTION zapewnia lepszą adaptację i przeżywalność w świetle jelit oraz zachowanie wysokiej aktywności biologicznej.

Ochrona bakterii probiotycznych przed:

 

Tlenem

Temperaturą

Wilgocią

Kwasem żołądkowym
+ żółcią

Co to jest Actilight?

 

Pozytywne środowisko dla probiotyków, tworzą PREBIOTYKI,
które wspomagają rozwój pożytecznej mikroflory4.

 

Actilight zawarty w Osłonce chroni jelita  | Osłonka

Actilight® to rodzaj prebiotyku,
który jest zawarty w Osłonce!

Jest w niewielkim stopniu trawiony w jelicie cienkim i dociera do okrężnicy w 95%. Stanowi swoistą pożywkę niezbędną do rozwoju bakterii probiotycznych zawartych w preparacie, umożliwiając im szybsze namnażanie w przewodzie pokarmowym. Połączenie w jednym preparacie probiotyku i prebiotyku nazywamy synbiotykiem.

 

W prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego pomaga witamina C5.

Litera C na tarczy - zawartość witaminy C w Osłonce | Osłonka

Osłonka zawiera
witaminę C*

 

To szeroka gama produktów
dostosowana do różnych potrzeb.

 

Gama produktów Osłonka dla dzieci i dorosłych | Osłonka

Odpowiednie dla osób z nietolerancjami pokarmowymi.

Ochrona bakterii przed tlenem i wilgocią | Osłonka

Bez laktozy

Ochrona bakterii przed temperaturą i kwasem żołądkowym + żółcią | Osłonka

Bez GMO

Ochrona bakterii przed tlenem i wilgocią | Osłonka

Bez glutenu

Ochrona bakterii przed temperaturą i kwasem żołądkowym + żółcią | Osłonka

Można przechowywać
w temperaturze pokojowej

 

*dotyczy Osłonki Normal, Osłonki Junior, Osłonki Gastro

  1. Tokarz-Deptuła B., Deptuła W., Probiotyki, a układ odpornościowy przewodu pokarmowego ssaków, POST. MIKROBIOL., 2017, 56, 2, 157–162
  2. Skrzydło-Radomańska B, Prozorow-Król B, Cichoż-Lach H, Majsiak E, Bierła JB, Kosikowski W, Szczerbiński M, Gantzel J, Cukrowska B. The Effectiveness of Synbiotic Preparation Containing Lactobacillus and Bifidobacterium Probiotic Strains and Short Chain Fructooligosaccharides in Patients with Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome-A Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Nutrients. 2020 Jul 5;12(7):1999. doi: 10.3390/nu12071999. PMID: 32635661; PMCID: PMC7400954.
  3. Ruszkowski J., et al., Przegląd doustnych prebiotyków, probiotyków, synbiotyków i postbiotyków dostępnych na polskim rynku aptecznym, Farmacja Praktyczna Tom 74 · nr 2 · 2018
  4. Mojka K., Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje, Probl Hig Epidemiol 2014, 95(3): 541-549
  5. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, z dnia 16 maja 2012 r.