Osłonka suplement diety

Menu

 

 

O tym, jak unikać infekcji

W ostatnim czasie wiele mówi się o zapobieganiu zakażeniom, o tym jak dużo zależy od naszych indywidualnych zachowań – przestrzeganiu podstawowych zasad higieny. Szczególny nacisk kładzie się na mycie rąk, zachowanie dystansu i noszenie maseczek, aby nie roznosić drobnoustrojów. Co właściwie rozumiemy przez słowo zakażenie? Jakie są drogi zakażenia? Jak ochronić bliskich, aby jeden członek rodziny nie spowodował zakażenia wszystkich domowników?

 

Co to znaczy zakażać?

Przez zakażanie rozumiemy przenoszenie drobnoustrojów pomiędzy osobą chorą lub zakażoną, będącą tzw. rezerwuarem, a kolejną osobą. Rezerwuar to środowisko występowania drobnoustroju w którym żyje i namnaża się. W zależności od patogenu drogi przenoszenia zakażenia mogą być różne.

 

Jakie mogą być drogi zakażenia?

Najbardziej popularna i znana jest chyba droga kropelkowa. W taki sposób roznoszą się znane nam wirusy przeziębienia czy grypy. Polega ona na tym, że z wydychanym powietrzem, czyli także podczas kichania i kaszlu, mówienia, drobnoustroje wydostają się wraz z drobinkami śliny, wydzieliny (kropelkami) z dróg oddechowych chorego. Jeżeli w pobliżu znajduje się inna osoba i patogen trafi na jej śluzówki (do nosa wraz z wdychanym powietrzem, do gardła przez otwarte usta) dochodzi do zakażenia.

Dalszy rozwój sytuacji zależy od ilości patogenu i odporności danej osoby. Może być tak, że mechanizmy obronne organizmu pokonają wirusa jeszcze na śluzówkach i nie zdąży on dotrzeć do komórek i zacząć się namnażać. Jeżeli jednak pokona pierwszą barierę ochronną (enzymy zawarte w ślinie, rzęski w nosie) to dochodzi do rozwoju choroby.

Do przeniesienia zakażenia może dojść także przez kontakt z zakażonymi przedmiotami, ponieważ niektóre wirusy mogą przez kilka godzin przetrwać poza organizmem człowieka: na klamkach od drzwi, słuchawkach telefonów, poręczach itp. Po dotknięciu rękami zakażonego przedmiotu możemy przenieść drobnoustroje do ust, oczu lub nosa.

Na rękach przenoszonych jest wiele zarazków wywołujących zakażenia dróg oddechowych ale także biegunkę i inne choroby. Z rąk zarazki mogą się przedostać do przewodu pokarmowego lub do dróg oddechowych. Zarazki znajdujące się na rękach pozostają także na dotkniętych przedmiotach (np. na zabawkach i meblach), stanowiąc źródło zakażenia dla innych domowników.

Jest też wiele chorób przenoszonych innymi drogami. Dotyczy to np. zakażeń przenoszonych drogą płciową czy chorób przenoszonych przez wektory zewnętrzne – np. pchły i komary.

 

Jak unikać zakażenia przenoszonego drogą kropelkową?

  1. Należy unikać kontaktu z osobami chorymi,
  2. Jeżeli kontakt jest konieczny należy zachować dystans przynajmniej 1,5 m,
  3. Osoba chora powinna przebywać w osobnym, możliwym do częstego wietrzenia pomieszczeniu,
  4. Osoba chora w obecności innych powinna nosić maseczkę,
  5. Maseczki należy często wymieniać a zużyte wyrzucać do zamkniętego worka,
  6. Podczas kaszlu czy kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucać ją do zamkniętego kosza i myć dokładnie ręce,
  7. Należy regularnie odkażać sprzęty, których dotykała osoba chora,
  8. Należy często i dokładnie myć ręce,
  9. W okresach sprzyjających infekcjom należy unikać zatłoczonych miejsc,
  10. Warto przez cały rok dbać o odporność organizmu (regularny wysiłek fizyczny, prawidłowa dieta w razie potrzeby uzupełnione odpowiednimi suplementami).

Ryzyko zakażenia znacznie zmniejsza prawidłowa higiena rąk. Ręce wystarczy myć zwykłym mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą. Ważne jest, aby je zamoczyć, dokładnie namydlić i myć przez dłuższą chwilę a następnie dokładnie spłukać. Należy stosować regułę 10 +10, tzn. policzyć do 10 podczas mycia rąk mydłem, a następnie po raz kolejny podczas spłukiwania. Nieco większą skuteczność mają środki odkażające do mycia rąk na bazie alkoholu.

10 zasad jak unikać infekcji

https://www.mp.pl/pacjent/grypa/przeziebienie/61668,przeziebienie
https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/pielegnacja/52400,higiena-rak
https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/prawa-pacjenta/4719072,Chory-na-COVID19-w-domu-jak-chronic-domownikow-przed-zakazeniem.html